Igazságügyi Minisztérium
Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Hivatkozási szám: Mg.00-0453/03/03

A Cg.05-09-004005 cégjegyzékszámú 11380265-0000-000-00 statisztikai számjelű AIR-THERM ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZŐ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "FELSZÁMOLÁS ALATT" 2003. május 29. időpontú egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatásának adatai a következők:

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Sor- számA tétel megnevezéseElőző év [eFt]Előző év(ek) módosításai [eFt]Tárgyév [eFt]
I.Értékesítés nettó árbevétele53681 0 0
II.Aktivált saját teljesítmények értéke- - -
III.Egyéb bevételek6499 4407 316
 III.sorból: visszaírt értékvesztés- - -
IV.Anyagi jellegű ráfordítások48816 282 135
V.Személyi jellegű ráfordítások7342 14 0
VI.Értékcsökkenési leírás0 208 0
VII.Egyéb ráfordítások11710 1037 0
 VII.sorból: értékvesztés- - -
A.ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)-7688 2866 181
VIII.Pénzügyi műveletek bevételei4 0 0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai- - -
B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(VIII.-IX.)4 0 0
C.SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)-7684 2866 181
X.Rendkívüli bevételek- - -
XI.Rendkívüli ráfordítások- - -
D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) - - -
E.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) -7684 2866 181
XII.Adófizetési kötelezettség- - -
F.ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.) -7684 0 0
G.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY-7684 2866 181


Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Hivatkozási szám: Mg.00-0453/03/03

A Cg.05-09-004005 cégjegyzékszámú 11380265-0000-000-00 statisztikai számjelű AIR-THERM ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZŐ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "FELSZÁMOLÁS ALATT" 2003. május 29. időpontú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének adatai a következők:

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Sor- számA tétel megnevezéseElőző év [eFt]Előző év(ek) módosításai [eFt]Tárgyév [eFt]
01.A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)781 -483 298
02.I. IMMATERIÁLIS JAVAK - - -
03.02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése- - -
04.II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 781 -483 298
05.04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése- - -
06.III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK- - -
07.06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése- - -
08.B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)12755 -7930 4744
09.I. KÉSZLETEK- - -
10.II. KÖVETELÉSEK12705 -7935 4739
11.III. ÉRTÉKPAPÍROK- - -
12.IV. PÉNZESZKÖZÖK50 5 5
13.C. Aktív időbeli elhatárolások- - -
14.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)13536 -8413 5042

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák)

Sor- számA tétel megnevezéseElőző év [eFt]Előző év(ek) módosításai [eFt]Tárgyév [eFt]
15.D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)-3890 2866 -842
16.I. JEGYZETT TŐKE 3000 0 3000
17.16.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken- - -
18.II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)- - -
19.III. TŐKETARTALÉK- - -
20.IV. EREDMÉNYTARTALÉK794 0 -4023
21.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK- - -
22.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK- - -
23.VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY-7684 2866 181
24.E. Céltartalékok- - -
25.F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)17428 -11279 5884
26.I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK- - -
27.II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK- - -
28.III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK17426 -11279 5884
29.G. Passzív időbeli elhatárolások- - -
30.FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)13536 -8413 5042

Készült:2005/06/08. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival. A nyomtatvány ára: 1497.-Ft.
Microsec hálózati szolgáltató. Nyomtatványszám: 24